• پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 23 May 2024

  • پنج شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 23 May 2024
پایش بخش حقیقی اقتصاد در اسفند ۱۴۰۲ نشان داد؛

عقبگرد تولید و فروش صنعتی

رشد میانگین متحرک سه‌ماهه منتهی به اسفند سال۱۴۰۲، در شاخص تولید و شاخص فروش فعالیت‌های صنعتی بورسی روندی کاهشی داشته است. بررسی روند یک‌ساله نشان می‌دهد بنگاه‌ها، سال۱۴۰۲ را با رشد ناچیز ۰.۱درصدی شاخص تولید و کاهش ۱.۲درصدی شاخص فروش به پایان رسانده‌اند...

شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در سالی که گذشت نسبت به سال پیش از آن  به ترتیب رشد0.4درصدی و کاهش 1.2 درصدی داشته است. در این سال معضل فروش و تقاضا در بخش صنعت تشدید شده و در حالی که تولید در سال 1402 نسبت به سال 1401 رشد ناچیزی را ثبت کرده، فروش کاهش بیش از یک‌درصدی داشته است. همچنین طی‌‌‌ سه‌‌‌ماهه‌‌‌ منتهی‌‌‌ به‌‌‌ اسفندماه سال ١٤٠٢، رشد میانگین‌‌‌ متحرک سه‌‌‌ماهه‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید کاهش‌‌‌ 0.3درصدی‌‌‌ و شاخص‌‌‌ فروش آن کاهش‌‌‌ ٢درصدی‌‌‌ را نشان می‌دهد.
پایش بخش حقیقی اقتصاد حاکی از این است که شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 0.7درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 2.8درصدی مواجه شده و سال 1402 را با رشد ناچیز 0.4درصدی نسبت به سال قبل به پایان رسانده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از بین 15رشته‌فعالیت صنعتی بورسی، 5رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 10رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌‌‌اند. در این ماه شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش یک‌درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 6.9درصدی مواجه شده و سال 1402 را با کاهش 1.2درصدی نسبت به سال قبل به پایان رسانده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 7رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 8رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را ثبت کرده‌اند.
شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 15.1درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 28درصدی مواجه شده و سال 1402را با افزایش 12.9درصدی نسبت به سال قبل به پایان رسانده است. شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت ماه مشابه سال قبل با کاهش 14.5درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 16.4درصدی مواجه شده و سال 1402 را با رشد 2.6درصدی نسبت به سال قبل به پایان رسانده است. گزارش مرکز پژوهش‌‌‌‌‌‌های مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد در اسفندماه سال 1402، حاکی از این است که شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 0.7 و یک‌درصدی را تجربه کرده‌اند. همچنین شاخص تولید نسبت به ماه قبل کاهش 2.8درصدی و شاخص فروش افزایش 6.9درصدی داشته است. عملکرد سالانه نیز گویای آن است که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی به ترتیب رشد 0.4درصدی و کاهش 1.2درصدی را تجربه کرده است.
طی اسفندماه سال ١٤٠٢ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌، از بین‌‌‌ ١٥رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌، ٥رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ افزایش‌‌‌ در شاخص‌‌‌ تولید و ١٠رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ کاهش‌‌‌ در شاخص‌‌‌ تولید داشته‌‌‌‌اند‌‌‌.
رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ سایر کانی‌‌‌ غیرفلزی‌‌‌، کک‌‌‌ و پالایش‌‌‌ و تجهیزات برقی‌‌‌ بیشترین‌‌‌ افزایش‌‌‌ در شاخص‌‌‌ تولید و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های ‌‌‌محصولات فلزی‌‌‌ به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، دارو و سیمان بیشترین‌‌‌ کاهش‌‌‌ را در شاخص‌‌‌ تولید داشته‌‌‌اند.
همچنین‌‌‌ در این‌‌‌ ماه نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌، از بین‌‌‌ ١٥رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌، ٧رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ افزایش‌‌‌ در شاخص‌‌‌ فروش و ٨رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ کاهش‌‌‌ در شاخص‌‌‌ فروش را تجربه‌‌‌ کرده‌‌‌اند. رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های ‌‌‌تجهیزات برقی‌‌‌، شیمیایی‌‌‌ (به‌‌‌جز دارو) و غذایی‌‌‌ و آشامیدنی‌‌‌ به‌‌‌جز قند و شکر بیشترین‌‌‌ افزایش‌‌‌ در شاخص‌‌‌ فروش و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ محصولات فلزی‌‌‌ به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، سایر کانی‌‌‌ غیرفلزی‌‌‌ و فلزات پایه‌‌‌ بیشترین‌‌‌ کاهش‌‌‌ را در شاخص‌‌‌ فروش تجربه‌‌‌ کرده‌اند. طی‌‌‌ اسفندماه سال ١٤٠٢ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌، رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ تجهیزات برقی‌‌‌، غذایی‌‌‌ و آشامیدنی‌‌‌ به‌‌‌جز قند و شکر و سیمان افزایش‌‌‌ در شاخص‌‌‌ تولید و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ دارو، محصولات فلزی‌‌‌ به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات و لاستیک‌‌‌ و پلاستیک‌‌‌ کاهش‌‌‌ در شاخص‌‌‌ تولید را ثبت‌‌‌ کرده‌اند. همچنین‌‌‌، رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ چوب و کاغذ، غذایی‌‌‌ و آشامیدنی‌‌‌ به‌‌‌جز قند و شکر و تجهیزات برقی، ‌‌‌افزایش‌‌‌ در شاخص‌‌‌ فروش و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ دارو، محصولات فلزی‌‌‌ به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات و سایر کانی‌‌‌ غیرفلزی‌‌‌ در شاخص‌‌‌ فروش کاهش داشته‌‌‌اند.
طی‌‌‌ اسفندماه سال ١٤٠٢ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل،‌‌‌ رشته‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ سایر کانی‌‌‌ غیرفلزی‌‌‌، کک‌‌‌ و پالایش و تجهیزات برقی ‌‌‌بیشترین‌‌‌ سهم‌‌‌ را در افزایش‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید و رشته‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ محصولات فلزی‌‌‌ به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، سیمان و دارو بیشترین‌‌‌ سهم‌‌‌ را در کاهش‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید داشته‌‌‌اند.
همچنین‌‌‌ رشته‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ تجهیزات برقی‌‌‌، شیمیایی‌‌‌ (به‌‌‌جز دارو) و غذایی‌‌‌ و آشامیدنی‌‌‌ به‌‌‌جز قند و شکر بیشترین‌‌‌ سهم‌‌‌ را در افزایش‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش و رشته‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ سایر کانی‌‌‌ غیرفلزی‌‌‌، محصولات فلزی‌‌‌ به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات و کاشی‌و‌‌‌سرامیک‌‌‌ بیشترین‌‌‌ سهم‌‌‌ را در کاهش‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش داشته‌‌‌اند.
طی‌‌‌ اسفندماه سال ١٤٠٢ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌، رشته‌‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ تجهیزات برقی‌‌‌، غذایی‌‌‌ و آشامیدنی‌‌‌ به‌‌‌جز قند و شکر و سیمان بیشترین‌‌‌ سهم‌‌‌ را در افزایش‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ لاستیک‌‌‌ و پلاستیک‌‌‌، دارو و محصولات فلزی‌‌‌ به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات، بیشترین‌‌‌ سهم‌‌‌ را در کاهش‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید داشته‌‌‌اند.
همچنین‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ تجهیزات برقی‌‌‌، کاشی‌‌‌ و سرامیک‌‌‌ و غذایی‌‌‌ و آشامیدنی‌‌‌ به‌‌‌جز قند و شکر بیشترین‌‌‌ سهم‌‌‌ را در افزایش‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ دارو، محصولات فلزی‌‌‌ به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات و سایر کانی‌‌‌ غیرفلزی، ‌‌‌بیشترین‌‌‌ سهم‌‌‌ را در کاهش‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش ثبت‌‌‌ کرده‌اند.
 تولید و فروش رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ شیمیایی‌‌‌ به‌‌‌جز دارو
در اسفندماه سال ١٤٠٢ شاخص‌‌‌ تولید رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ شیمیایی‌‌‌ به‌‌‌جز دارو، برمبنای‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌ بورسی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ کاهش‌‌‌ ٢درصدی‌‌‌ و نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ کاهش‌‌‌ 6.8درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. همچنین‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش آن نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ 7.8درصدی‌‌‌ و نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ 5.7درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش تمام زیربخش‌‌‌ها به‌‌‌جز پلاستیک‌‌‌ و لاستیک‌‌‌ مصنوعی افزایش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌. نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ نیز افزایش‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش تحت‌‌‌تاثیر افزایش‌‌‌ فروش زیربخش‌‌‌خوراک پالایشگاه‌ها رشد مثبتی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌.
 تولید و فروش رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ فلزات پایه‌‌‌
در اسفندماه سال ١٤٠٢، شاخص‌‌‌ تولید رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ فلزات پایه‌‌‌ برمبنای‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌ بورسی‌‌‌، نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ کاهش‌‌‌ 3.7درصدی‌‌‌ و نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ ٥درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌.
 در مقابل‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش آن نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ کاهش‌‌‌ 11.3درصدی‌‌‌ و نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ 9.7درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید و فروش زیربخش‌‌‌های‌‌‌ اصلی‌‌‌ افزایش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌. از طرفی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌، شاخص‌‌‌ تولید و فروش تمام زیربخش‌‌‌ها به‌‌‌جز شاخص‌‌‌ تولید شمش‌‌‌ کاهش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌.
 تولید و فروش رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ غذایی‌‌‌ و آشامیدنی‌‌‌ به‌‌‌جز قند و شکر
در اسفندماه سال ١٤٠٢، شاخص‌‌‌ تولید رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ غذایی‌‌‌ و آشامیدنی‌‌‌ به‌‌‌جز قند و شکر برمبنای‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌ بورسی‌‌‌، نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ 5.8درصدی‌‌‌ و نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ 12.3درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. همچنین‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش آن نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ 5.9درصدی‌‌‌ و نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ 12.6درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید و فروش تمام زیربخش‌‌‌ها به‌‌‌جز لبنیات افزایش‌‌‌ یافته‌‌‌، همچنین‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید و فروش تمام زیربخش‌‌‌ها به‌‌‌جز کیک‌‌‌ و بیسکویت‌‌‌ افزایش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌.
 تولید و فروش رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ دارو
در اسفندماه سال ١٤٠٢ شاخص‌‌‌ تولید رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ دارو برمبنای‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌ بورسی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ کاهش‌‌‌ ١١درصدی‌‌‌ و نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ کاهش‌‌‌ 22.3درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. همچنین‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش آن نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ 3.8درصدی‌‌‌ و نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ کاهش‌‌‌ 21.7درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید و فروش تمام زیربخش‌‌‌ها کاهش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌. از طرفی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید تمام زیربخش‌‌‌ها به‌‌‌جز فرآورده‌های‌‌‌ تزریقی‌‌‌ کاهش‌‌‌ یافته‌‌‌ و در مقابل‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش تمام زیربخش‌‌‌ها به‌‌‌جز قرص و کپسول افزایش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌.
 ‌‌‌ قیمت‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌
در اسفندماه سال ١٤٠٢ نرخ رشد ماهانه‌‌‌ قیمت‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌ افزایش‌‌‌ 1.8درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌، همچنین‌‌‌ رشد نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه‌‌‌ با کاهش‌‌‌ 5.5واحد درصدی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌، به‌‌‌ 18.1‌درصد رسیده است‌‌‌. میانگین‌‌‌ سالانه‌‌‌ شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ نیز در اسفندماه سال ١٤٠٢ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ 1.5واحد‌درصد کاهش‌‌‌ داشته‌‌‌ و میزان 20.5درصد افزایش‌‌‌ را نشان می‌دهد.
بررسی‌‌‌ شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ بورسی‌‌‌ نشان می‌دهد در اسفندماه سال ١٤٠٢، رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ محصولات فلزی‌‌‌ به‌‌‌جز ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات و کاشی‌‌‌ و سرامیک ‌‌‌بالاترین‌‌‌ نرخ رشد ماهانه‌‌‌ و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ خودرو و قطعات و لاستیک‌‌‌ و پلاستیک‌‌‌ بالاترین‌‌‌ نرخ رشد نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه‌‌‌ را تجربه‌‌‌ کرده‌اند. رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ دارو در اسفندماه، نرخ رشد ماهانه‌‌‌ مثبت‌‌‌ 2.6درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌.
رشد نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ دارو نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه پیش‌‌‌ افزایش ‌‌‌یافته‌‌‌ و به‌‌‌ ١٢‌درصد رسیده و میانگین‌‌‌ سالانه‌‌‌ قیمت‌‌‌ نیز ٣٠‌درصد افزایش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌.
 یکی‌‌‌ از رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ دیگری‌‌‌ که‌‌‌ در ماه‌های‌‌‌ ابتدایی‌‌‌ سال ١٤٠١ مشمول حذف ارز ترجیحی‌‌‌ شد، رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ غذایی‌‌‌ و آشامیدنی‌‌‌ به‌‌‌جز قند و شکر بود. بررسی‌‌‌ روند قیمت‌ها در این‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ هم‌‌‌ بعد از گذشت‌‌‌ چند ماه از اعمال این‌‌‌ سیاست‌‌‌ جالب‌‌‌ توجه‌‌‌ است‌‌‌. با حذف ارز ترجیحی‌‌‌ مواد اولیه‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ غذایی‌‌‌ و آشامیدنی‌‌‌ به‌‌‌جز قند و شکر، رشد ماهانه‌‌‌ شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ این‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ در اردیبهشت‌‌‌ و خردادماه سال ١٤٠١ به‌‌‌ حدود ٤٥ و ٥٠‌درصد رسید، اما در ماه‌‌‌های‌‌‌ بعد و پس‌‌‌ از تخلیه‌‌‌ اثر این‌‌‌ شوک به‌‌‌شدت کاهش‌‌‌ یافت. همچنین‌‌‌ پس‌‌‌ از افزایش‌‌‌ در ماه‌‌‌های‌‌‌ اخیر، در اسفندماه رشد ماهانه‌‌‌ منفی‌‌‌ 0.5درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است‌‌‌. از طرفی‌‌‌ رشد نقطه‌‌‌به‌‌‌نقطه‌‌‌ شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ در این‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ در اسفندماه به‌‌‌ 9.2درصد رسیده است‌‌‌. میانگین‌‌‌ سالانه‌‌‌ قیمت‌‌‌ در این‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ از فروردین‌‌‌ماه نزولی‌‌‌ بوده و به‌‌‌ 17.8‌درصد رسیده است‌‌‌.
 تولید و فروش شرکت‌های‌‌‌ معدنی‌‌‌ بورسی‌‌‌
در اسفندماه سال ١٤٠٢، نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ با افزایش‌‌‌ 15.1درصدی‌‌‌ و نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ با کاهش‌‌‌ ٢٨درصدی‌‌‌ مواجه‌‌‌ شده و همچنین‌‌‌، شاخص‌‌‌ فروش شرکت‌های‌‌‌ معدنی‌‌‌ بورسی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ با کاهش‌‌‌ 14.5درصدی‌‌‌ و نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ با کاهش‌‌‌ 16.4درصدی‌‌‌ مواجه‌‌‌ شده است‌‌‌. نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید تمام زیربخش‌‌‌ها و شاخص‌‌‌ فروش زیربخش‌‌‌ گندله‌‌‌ کاهش‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌. نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ افزایش‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید زیربخش‌‌‌های‌‌‌ کنسانتره و گندله منجر به‌‌‌ افزایش‌‌‌ شاخص‌‌‌ تولید و کاهش‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش زیربخش‌‌‌ کنسانتره و گندله باعث‌‌‌ کاهش‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش شده است‌‌‌.
شاخص‌‌‌ تولید، فروش و قیمت‌‌‌ صنایع‌‌‌ بورسی‌‌‌ از اطلاعات ماهانه‌‌‌ ٣٢٢شرکت‌‌‌ بورسی‌‌‌ استخراج می‌شود و با توجه‌‌‌ به‌‌‌ اینکه‌‌‌ این‌‌‌ شاخص‌‌‌ با شاخص‌‌‌ تولید صنعتی‌‌‌ بانک‌‌‌ مرکزی‌‌‌ و مرکز آمار هم‌‌‌ حرکت مناسب‌‌‌ دارد، با دقت‌‌‌ زیادی‌‌‌ می‌‌‌تواند تحولات بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ و معدن کشور را به‌‌‌صورت ماهانه‌‌‌ رصد کند. در این‌‌‌ گزارش تغییرات شاخص‌‌‌های‌‌‌ تولید، فروش و قیمت‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ و معدنی‌‌‌ پذیرفته‌شده در بورس و همچنین‌‌‌ مهم‌ترین‌‌‌ رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های‌‌‌ آن در اسفندماه سال ١٤٠٢ مورد بررسی‌‌‌ قرار گرفته‌‌‌ است‌‌‌.
برآورد این‌‌‌ گزارش نشان می‌دهد، طی‌‌‌ اسفندماه سال ١٤٠٢، شاخص‌‌‌ تولید شرکت‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ با کاهش‌‌‌ 0.7درصدی‌‌‌ و نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ با کاهش‌‌‌ 2.8درصدی‌‌‌ مواجه‌‌‌ شده و همچنین‌‌‌ شاخص‌‌‌ فروش شرکت‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌ نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ با کاهش‌‌‌ یک‌درصدی‌‌‌ و نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ با افزایش‌‌‌ 6.9درصدی‌‌‌ مواجه‌‌‌ شده است‌‌‌. شاخص‌‌‌ قیمت‌‌‌ فعالیت‌‌‌های‌‌‌ صنعتی‌‌‌ بورسی‌‌‌ نیز نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه مشابه‌‌‌ سال قبل‌‌‌ 18.1‌درصد افزایش‌‌‌ و نسبت‌‌‌ به‌‌‌ ماه قبل‌‌‌ 1.8‌درصد افزایش‌‌‌یافته‌‌‌ است‌‌‌.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/10955
اخبار مرتبط
نظرات شما