• چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ -
  • 08 December 2021

  • چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ -
  • 08 December 2021
آمارهای اشتغال تابستان،سایه کرونا بر بازار کار را شفاف تر کرد؛

بازار کار کرونا زده

در شرایطی که 8 ماه از شیوع کرونا در کشور می گذرد؛ یکی از چالش های جدی که در کنار سلامت جان مردم ایجاد شده به خطر افتادن کسب و کارها، تعطیلی واحدهای صنفی و کارگاهی و البته افزایش نرخ بیکاری است.گزارش مرکز آمار می گوید در تابستان امسال، تعداد شاغلان در هر 3 بخش خدماتی، صنعتی و کشاورزی با ریزش مواجه شده اند...

اتفاقی که گزارش جدید مرکز آمار هم آن را تایید می کند و بیانگر شرایط سخت بازار اشتغال است تاجایی که در تابستان امسال نه ‌تنها هیچ ‌شغلی به موجودی اقتصاد اضافه نشده، بلکه 1.2 میلیون نفر از شاغلان نیز حذف شده ‌اند. گزارش مرکز آمار ایران حکایت از بازار کار کرونا زده می دهد و نشان می دهد در تابستان 1399 وضعیت نامساعدی بر بازار کار حاکم شده و شاهد کاهش 3.1درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در کشور هستیم به این معنی که در تابستان امسال تنها 37.8 درصد از جمعیت پانزده ‌ساله و بیشتر کشور متقاضی حضور در بازار کار بوده‌اند و نسبت به تابستان سال گذشته 3.1 درصد کاهش داشته است. در تابستان سال‌ جاری، در سایه تداوم شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی جمعیت غیرفعال کشور افزایش و جمعیت فعال کشور (شاغل و بیکار) نسبت به فصل مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده است. این تغییر، همزمان باعث شده به‌ واسطه کاهش متقاضیان، نرخ بیکاری در گروه‌های مختلف کاهش پیدا کند، اما آثار آن بر میزان اشتغال به ‌مراتب شدیدتر از آثار آن بر میزان بیکاری بوده است. باتوجه به اینکه در تابستان امسال شاهد کاهش 3.1 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در کشور و جامعه بوده ایم؛ جمعیت شاغلان پانزده سال و بیشتر در این فصل با کاهش  1.2میلیون نفری به ۲۳ میلیون و ۵۴۲ هزار نفر رسیده است.

همچنین در تابستان امسال، تعداد شاغلان در هر 3 بخش خدماتی، صنعتی و کشاورزی با ریزش مواجه شده اند.البته بخش خدمات بیشترین آسیب را دیده و بخش صنعت کمترین ریزش را پشت سر گذاشته است. براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، در این فصل بیش از 817 هزار نفر از شاغلان بخش خدمات ایران شغل خود را از دست داده ‌اند و این مسئله باعث شده سهم بخش خدمات از بازار کار ایران از 49.1 درصد به 48.1درصد (نسبت به سال گذشته) برسد. همچنین بخش کشاورزی نیز در این فصل 246هزار نفر از شاغلان خود را از دست داده و سهم آن در بازار کار کشور با 0.5درصد کاهش نسبت به فصل مشابه سال قبل به 18.5درصد رسیده است.

در این بین باتوجه به شرایط کنونی نگرانی جوانان به خصوص جوانان تحصیل کرده هم نسبت به شرایط بازار کار در کشور بیشتر شده است. اگر چه که آمارهای مرکز آمار نشان می دهد در تابستان امسال نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24ساله به 23.1 درصد رسیده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد و این بیانگر آن است که جوانان توانسته اند سهم بیشتری از بازار را به دست بیاورند.

لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/2674
اخبار مرتبط
نظرات شما