• دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ -
  • 08 August 2022

  • دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ -
  • 08 August 2022
کاهش رضایت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی؛

معرفی دستگاه‌های مردود در تسهیل کسب‌وکار

بهترین و بدترین دستگاه‌ها در زمینه صدور مجوز کسب‌وکار معرفی شدند.

در سال ۱۳۹۹ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی صدور مجوزهای کسب‌وکار شامل «سازمان بهزیستی کل کشور»، «سازمان ملی استاندارد ایران» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» بیشترین میزان رضایت را داشته‌اند و از سه دستگاه اصلی «بانک مرکزی»، «شهرداری‌ها» و «سازمان تأمین اجتماعی» کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند.
 در آمارگیری طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار که به‌صورت سالانه از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 4 برگزار می‌شود، عملکرد دستگاه‌های استانی و ملی در زمینه چهار مؤلفه: «سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات»، «کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان»، «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع» و «شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه ارائه خدمات» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار و پس از ۱۹ دوره اجرای موفق طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، برای سومین بار، با اجرای طرح نظرسنجی از فعالان اقتصادی سراسر کشور، عملکرد سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار را مورد ارزیابی قرار داد.
در سومین دوره از اجرای این طرح، عملکرد ۴۴ سازمان و نهاد ملی و استانی در سال ۱۳۹۹ و در قالب دو گروه عمده دستگاه‌های اصلی و فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار، توسط ۲ هزار فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران مورد ارزیابی قرار گرفت.
براساس ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۹، شاخص ملی عدد ۴,۶۶ (امتیاز ۱ به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق است) به دست آمده که نشان‌دهنده کاهش در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل (۴.۴۷) است.
عملکرد استان ها در صدور مجوز کسب‌وکار
به گزارش «اقتصاد کرمان» تعداد نمونه موثر در هر استان بر اساس سرانه تولید ناخالص داخلی انتخاب شده که از استان کرمان تعداد 124 نمونه در اجرای این طرح مشارکت داشته اند.
بر اساس این گزارش، فعالان اقتصادی کرمان در دو مولفه «سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارایه خدمات»، «کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان» نارضایتی بیشتری را در سال 99 نسبت به سال 98 از عملکرد دستگاه های اجرایی اعلام کرده اند و در مولفه‌های «نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع» و «شفافیت و اطلاع رسانی در زمینه نحوه انجام خدمات» رضایت بیشتری داشته اند. همچنین ارزیابی فعالان اقتصادی استان کرمان از عملکرد دستگاه های اجرایی موثر در حوزه کسب و کار از سال 97 تا 99 در مسیر بهبود قرار دارد.
این گزارش می افزاید: در سال ۱۳۹۹ دستگاه‌های اجرایی در سه استان «مرکزی»، «ایلام» و «مازندران» به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده‌اند و در مقابل دستگاه‌های اجرایی در سه استان « تهران»، «خوزستان» و «کرمانشاه» کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند..
بر اساس نتایج طرح در سال ۱۳۹۹ میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش‌های خدمات و صنعت، بهتر ارزیابی شده است. در بین اعضای اتاق‌های سه‌گانه نیز، اعضای اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به ترتیب بیشترین میزان رضایت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی را اعلام کرده‌اند.
همچنین در بین ۴۴ دستگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد پرسش (اصلی و فرعی) در این طرح در سال ۱۳۹۹، سه دستگاه اجرایی «سازمان انرژی اتمی (فرعی)»، «مرکز آمار ایران (فرعی) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اصلی)» به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعالان اقتصادی و سه دستگاه اجرایی «بانک‌های دولتی (فرعی)»، «سازمان امور مالیاتی (اصلی)» و »سازمان تأمین اجتماعی (اصلی)» دارای بیشترین ارتباط کاری با فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این طرح بوده‌اند.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/3939
اخبار مرتبط
نظرات شما