• پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ -
  • 07 July 2022

  • پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ -
  • 07 July 2022
گزارش مرکز آمار از تورم خردادماه ۱۴۰۱ منتشر شد؛

شوک بی سابقه تورم به سفره‌ مردم

سطح عمومی قیمت‌ها در عرض یک ماه، ۱۲.۲ درصد افزایش داشته است. این تورم ماهانه بی‌سابقه تحت تأثیر حذف ارز ۴۲۰۰ و همچنین تا حدی افزایش نرخ ارز رخ داده و باعث شده تورم سالانه کشور به ۵۲.۲ درصد برسد که ۱۳.۲ درصد بیشتر از اردیبهشت است.

 این حد از افزایش قیمت‌ها در یک ماه، از سال ۱۳۹۰ که مرکز آمار تورم را اعلام می‌کند و داده آن در دسترس است، هیچگاه رخ نداده بود.
افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ١٤٠١ به عدد ٥٢، ٥ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٥٢.٥ درصد بیشتر از خرداد ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.
نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ١٣، ٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با افزایش ٣٢، ٢ واحد درصدی به ٨١.٦ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣٦.٨ درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٥١، ٤ درصد است که نسبت به ماه قبل ١٢، ٢ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥٨، ٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٨، ١ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه خرداد ١٤٠١ به ١٢، ٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٨.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٢٥.٤ درصد و ٤.٤ درصد بوده است.
این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ١١، ٥ درصد است که نسبت به ماه قبل ٧.٨ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ١٥.٨ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١٣.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه خرداد ماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٣٩، ٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠، ٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٣٨، ٩ درصد و ٤١.٨ درصد است که برای خانوارهای شهری ٠، ٦ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/4414
اخبار مرتبط
نظرات شما