• جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ -
  • 19 April 2024

  • جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ -
  • 19 April 2024
کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارشی پیشنهاد کرد

راه‌اندازی مراکز تعالی منطقه‌ای در استان‌ها

کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارشی پیشنهاد کرد ایجاد یک مرکز تعالی منطقه‌ای مبتنی بر سه رکن ظرفیت منطقه‌ای، متخصصان علمی و عملی، مدیران و تصمیم سازان با مدیریت استاندار می‌تواند محرک توسعه منطقه باشد...

کمیسیون صنایع اتاق ایران در این گزارش با عنوان «مراکز تعالی رشته فعالیتی؛ الگویی مبتنی بر توسعه منطقه‌ای» به چالش فقدان خدمات مشاوره‌ای در حلقه‌های قبل و پس از تولید به عنوان یکی از مشکلات مهم بنگاه‌ها پرداخته است.
بر اساس این گزارش هرچند خدمات مشاوره‌ای و پژوهشی در طیف وسیعی از نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط ارائه می‌شود، اما ایجاد یک حلقه واسط (مرکز تعالی یا مرکز دانش) برای ارتباط بخشی و عمق‌بخشی تخصصی میان خدمات و مشاوره‌های ارائه شده و نیازمندی‌های عملیاتی بنگاه‌ها احساس می‌شود. این طرح پژوهشی که رویکردهای منطقه‌ای، ظرفیت‌های آمایشی و توسعه برمبنای توان‌افزایی رشته‌های صنعتی خاص و دارای مزیت در هرمنطقه را دنبال می‌کند با مرور ساختار دو نمونه از شوراهای اقتصادی زیر نظر استاندار، ساختار مطلوب برای ایجاد یک مرکز تعالی رشته فعالیتی در یک منطقه مبتنی بر آمایش‌های آن را ارائه کرده است.
در این گزارش، ترکیب و عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد اشاره قرار گرفته و درباره آن آمده است: عمده ترکیب این شوراها که متشکل از نمایندگان دستگاه‌های دولتی است و فقدان صنعتگران و کارشناسان اقتصادی (علمی) در این بخش موجب شده تا اتصال صنعت با حلقه حکمرانی کشور به خوبی برقرار نشود. نکته دیگر کمرنگ بودن وجه توسعه در این شوراها است. شورای گفتگو اساساً بر محور حل مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی تشکیل شده و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هم گرچه به دنبال طرح‌های توسعه‌ای است اما از ترکیب اعضای کمیسیون‌های تخصصی آن نمی‌توان گفت که رویکرد آن توسعه گرایانه است.
بر این اساس این گزارش پیشنهاد ایجاد یک مرکز تعالی منطقه‌ای با مدیریت استاندار و ترکیبی از دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی و تولیدی را مطرح کرده که می‌تواند محرک توسعه منطقه باشد. این مرکز تعالی منطقه‌ای در مقام اجرا بر سه رکن: ظرفیت منطقه‌ای،  متخصصان علمی و عملی (اندیشمندان و صنعتگران)، مدیران و تصمیم سازان شکل خواهد گرفت. اتکا به ظرفیت‌های منطقه‌ای نقطه آغاز تأسیس یک مرکز تعالی ست. هر منطقه مبتنی بر طرح‌های آمایشی صورت گرفته می‌تواند نسبت به تشکیل مرکز تعالی مطلوب آن حوزه اقدام کند.
بر مبنای این گزارش، ساختار مطلوب به جهت ایجاد یک مرکز تعالی رشته فعالیتی در یک منطقه مبتنی بر آمایش‌های آن شامل ارکان ذیل خواهد بود:

در این گزارش آمده: در این ترکیب رکن تولیدی در اقتصاد تحت عنوان صنعتگران وظیفه شناسایی ظرفیت‌ها و اعلام نیازهای مربوط به بخش صنعتی را دارند که در آن منطقه حائز ظرفیت شناسایی شده است. این ترکیب از صنعتگران می‌توانند از 3 تا 5 نفر برحسب وزن بنگاه و صنعت در آن منطقه، مختلف باشند. رکن دیگر که بعد علمی این ترکیب را تشکیل می‌دهد حضور نماینده دانشگاه‌ها در این مرکز تعالی است. نیازهای شناسایی شده توسط صنعتگران توسط این گروه دانشگاهی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه معین آن منطقه بررسی و تحت عنوان یک طرح تحقیق و توسعه از سوی صنعتگران پشتیبانی می‌شود. رکن سوم که رکن حاکمیتی این مرکز را تشکیل می‌دهد وظیفه دارد تا پشتیبانی‌های قانونی لازم را در مجوز دهی، تأمین مالی اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه از طریق بانک‌های استان و همچنین هدایت جریان توسعه صنایع منطقه مبتنی بر آمایش سرزمینی را کنترل کند.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/6751
اخبار مرتبط
نظرات شما