• سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ -
  • 16 July 2024

  • سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ -
  • 16 July 2024

واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان شهرستان بافت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان

۳,۱۹۲,۴۴۹ - سه میلیون و صد و نود و دو هزار و چهارصد و چهل و نه  
تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۷ - بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت  
تعداد دفعات بازدید ۸ - هشت  
نوع انتشار فراخوان  
نوع فراخوان آگهی مناقصه  
حوزه فعالیت فراخوان
   امور پیمانکاری
 
 
نوع برگزاری یک مرحله ای  
واحد پولی برآورد مالی ریال  
برآورد مالی 0  
نام روزنامه منتشر کننده آگهی سایر رسانه ها _ سایت دانشگاه  
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۴ / ۱۱ / ۱۳۹۷ - بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت  
بین المللی است  
احتمال تمدید مهلت دارد  
لغو شده  
تجدید شده  
تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷ - سیزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت  
مهلت ارسال پیشنهاد ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۹۷ - دوازدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت  
مهلت دریافت اسناد ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷ - یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت  
تاریخ اعتبار پیشنهاد ۱۳ / ۱ / ۱۳۹۸ - سیزدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت  
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ایران - کرمان - کرمان  
موضوع واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان شهرستان بافت  
دستگاه مناقصه گزار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمان  
محل دریافت اسناد الف) مناقصات دانشگاه http://www.kmu.ac.ir  
طبقه بندی موضوعی
   خدمات عمومی و اداری(نظافت-نگهداری-فضای سبز و غیره)
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/82
اخبار مرتبط
نظرات شما