• یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ -
  • 14 April 2024

  • یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ -
  • 14 April 2024
آیا ماه عسل نفتی رشد اقتصادی به پایان رسیده است؟

اقتصاد ایران نفس کم آورد

خزان رشد در پاییز ۱۴۰۲؛ بر اساس تازه‌ترین آمارها، رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۲ با کاهش ۲ واحد درصد نسبت به تابستان در ایستگاه ۵.۱ درصد ایستاد...

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۲ به نسبت به تابستان کاهش یافته و به سطح ۵.۱ درصد رسیده است.
تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین متغیرها در هر اقتصادی است. این متغیر نشان می‌دهد افراد درون یک مرز جغرافیایی به طور کلی چه میزان تولید داشته‌اند. تولید ناخالص به دو روش اندازه‌گیری می‌شود.
روش اول به شیوه ارزش افزوده است که از جانب میزان عرضه و تولید در درون یک اقتصاد به میزان تولید ناخالص یک کشور دسترسی پیدا می‌کنیم. در روش دوم میزان تقاضا و هزینه در درون یک اقتصاد نشانگر میزان تولید ناخالص درون یک مرز جغرافیایی است.
در نهایت از تغییرات این متغیر به آمارهای رشد اقتصادی می‌رسیم که نشان می‌دهد میزان تولید ناخالص یک کشور نسبت به سال گذشته خود چه میزان تغییرات داشته است.
محاسبه رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی به روش ارزش افزوده از ۴ عمده فعالیت تشکیل شده است؛ «کشاورزی»، «صنایع و معادن»، «نفت» و «خدمات».
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی پاییز ۱۴۰۲، تولید ناخالص داخلی نسبت به تابستان امسال ۵.۱ درصد رشد کرده است. به بیان دیگر رشد اقتصادی در این فصل با کاهش ۲ واحد درصدی نسبت به تابستان به ۵.۱ درصد رسیده است.
همچنین تمام اجزای این رشد اقتصادی به جز بخش کشاورزی، با کاهش نسبت به تابستان ۱۴۰۲ مواجه شده است. بر اساس این داده‌ها با وجود بهبود رشد در بخش کشاورزی نسبت به تابستان، همچنان رشد اقتصادی در این بخش منفی بوده است
افت رشد اقتصادی در پاییز ۱۴۰۲
طبق تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران از تولید ناخالص داخلی در پاییز ۱۴۰۲، رشد اقتصادی در این فصل به ۵.۱ درصد رسیده است. این درحالی است که طبق این آمارها رشد اقتصادی در تابستان ۱۴۰۲ معادل ۷.۱ درصد بوده است. به بیان دیگر رشد اقتصادی در پاییز امسال نسبت به تابستان به اندازه ۲ واحد درصد کاهش را تجربه کرده است.
در میان ۴ عمده فعالیت تشکیل دهنده این رشد اقتصادی، بیشترین میزان رشد مربوط به بخش «نفت» بوده است. طبق آمارها رشد اقتصادی در این بخش از ۲۵.۶ درصد در تابستان امسال به ۲۱.۸ درصد در پاییز رسیده است.
رشد اقتصادی در بخش «صنایع و معادن» نیز از منفی ۰۴ درصد در تابستان ۱۴۰۲ به منفی ۱.۲ درصد در پاییز کاهش یافته که نشان از تشدید افول بخش صنایع و معادن در کشور دارد. به بیان دیگر تولید ناخالص  این بخش در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش را تجربه کرده است.
بر اساس این آمارها بخش «خدمات» نیز مشابه دو بخش دیگر با کاهش مواجه شده است. رشد اقتصادی در بخش «خدمات» از ۷.۵ درصد در تابستان سال جاری به ۴.۶ درصد در پاییز رسیده که کاهش ۲.۹ واحد درصد را به خود دیده است.
به گزارش اکوایران، در میان این ۴ عمده فعالیت، تنها وضعیت بهبود در بخش «کشاورزی» دیده می‌شود که این بهبود نیز به معنای افزایش تولید در این بخش نبوده است. بلکه صرفا از سرعت کاهش تولید کاسته شده است. به بیان دقیق‌تر رشد اقتصادی این بخش در تابستان امسال منفی ۳.۲ درصد بوده که با بهبود به منفی یک درصد رسیده است. به عبارتی با وجود کاهش شتاب افول تولید در این بخش همچنان تولید ناخالص در بخش کشاورزی در حال طی کردن مسیری نزولی است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/10624
اخبار مرتبط
نظرات شما