• جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ -
  • 03 December 2021

  • جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ -
  • 03 December 2021
پاسخ دبیر کمیته اقدام ارزی؛

کدام صادرکنندگان مشمول معافیت مالیاتی شدند؟

دبیر کمیته اقدام ارزی اعلام کرد: صادرکنندگان سال ۹۷ که از تاریخ ۳۰ دی ۹۸ تا ۳۰ آبان ۹۹ رفع تعهد ارزی کردند، مشمول معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش‌افزوده شدند.

احسان قمری با بیان اینکه صادرات از مالیات معاف است و مالیات ارزش‌افزوده پرداختی از سوی صادرکنندگان به‌آنها عودت داده می‌شود، اظهار کرد: پایان مهلت ایفای تعهد‌ارزی تعدادی از صادرکنندگان سال ۹۷، ۳۰ دی سال ۹۸ بود؛ بنابراین اگر این گروه از صادرکنندگان تا تاریخ مذکور رفع تعهد ارزی کرده باشند، مشمول معافیت مالیاتی یا همان استفاده از نرخ صفر مالیاتی شده و استرداد مالیات ارزش‌افزوده آنها نیز انجام شده‌است. مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه‌تجارت ایران یادآور شد: بسیاری از صادرکنندگان سال ۹۷ بعد از ۳۰ دی ۹۸ رفع‌تعهد‌ارزی کرده بودند؛ بنابراین مشمول معافیت مالیاتی نشدند. دبیر کمیته اقدام ارزی ادامه داد: یک‌سال و نیم پیگیری کردیم تا این گروه از صادرکنندگان نیز مشمول نرخ صفر مالیاتی شوند. در نتیجه این پیگیری‌ها مقرر شد صادرکنندگان سال ۹۷ که از تاریخ ۳۰ دی ۹۸ تا ۳۰ آبان ۹۹ رفع تعهد ارزی کرده‌اند، نرخ صفر مالیاتی برایشان لحاظ شود و سازمان امور مالیاتی موظف شد برای این گروه از صادرکنندگان به‌نسبت ارزی که برگردانده‌اند، استرداد مالیات ارزش‌افزوده لحاظ کند. وی با بیان اینکه صادرکنندگان باید به‌روش‌های قانونی ارز را به‌کشور برگردانند و رفع تعهد در سامانه‌های تعیین‌شده مشخص باشد، گفت: سازمان امور مالیاتی این مصوبه ‌را اجرایی می‌کند. قمری افزود: صادرکنندگان سال ۹۷ حدود ۲ سال و ۸ ماه فرصت داشتند ارز را برگردانند. وی درباره صادرکنندگان سال‌۹۷ که همچنان موفق به‌بازگرداندن ارز به‌کشور نشده‌اند، گفت: این گروه از صادرکنندگان می‌توانند با مراجعه به‌سازمان توسعه تجارت، مدارک خود را ارائه دهند و در صورت تایید مدارک در کمیته اقدام ارزی، اجازه بازگرداندن ارز به‌ چرخه اقتصادی کشور را دارند و آن زمان درباره معافیت و استرداد مالیات ارزش‌افزوده آنها تصمیم می‌گیریم. وی تاکید کرد: کمیته اقدام ارزی به‌هر صادرکننده‌ای که بخواهد ارز را به‌چرخه اقتصادی کشور بازگرداند، کمک می‌کند. وی اظهار کرد: صادرکنندگان سال ۹۸ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ آزاد هستند به‌روش‌های قانونی تعیین‌شده، ارز صادراتی را به‌کشور بازگردانند و به ‌هر میزانی که ارز را برگردانند مشمول معافیت و استرداد مالیات ارزش‌افزوده می‌شوند؛ همچنین صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ فعلا فرصت دارند.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/3832
اخبار مرتبط
نظرات شما