• پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ -
  • 18 August 2022

  • پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ -
  • 18 August 2022
پرونده بهره‌وری / 1

بهره‌وری روی کاغذ

اقتصاد کرمان: امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. مصادیق بهره‌وری به‌طور صریح و ضمنی در برنامه‌های توسعه اقتصادی هر کشوری که خواستار توسعه پایدار است، مدنظر قرار می‌گیرد. از آنجا که منابع یک کشور عموماً محدود است، افزایش بهره‌وری به عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت، اهمیت پیدا می‌کند.

تردیدهای زیادی در مورد تحقق 8/2 درصد رشد از محل بهره‌وری در استان وجود دارد
اقتصاد کرمان: امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. مصادیق بهره‌وری به‌طور صریح و ضمنی در برنامه‌های توسعه اقتصادی هر کشوری که خواستار توسعه پایدار است، مدنظر قرار می‌گیرد. از آنجا که منابع یک کشور عموماً محدود است، افزایش بهره‌وری به عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت، اهمیت پیدا می‌کند. در جهان امروز، با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز به بهره‌وری بیشتر، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، امری حیاتی و ضروری است. افزایش بهره‌وری، موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بیشتر می‌شود. با بهبود بهره‌وری شاغلان، به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب‌تری دست خواهند یافت و درعین حال، فرصت‌های شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهره‌وری بالاتر، از یک‌سو موجب افزایش کیفیت کالاها و در عین حال کاهش قیمت‌ها شده، و از سوی دیگر، سود سهامداران را افزایش می دهد. معیار توسعه‌یافتگی هرکشوری به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آن، تعریف می شود. این موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهره‌وری در سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی کشورهاست. نقش مثبت بهره‌وری در افزایش رفاه ملی اکنون به‌طور قطعی پذیرفته شده است. در ایران نیز تاکنون 11 برنامه میان‌مدت عمران و توسعه از دهه 1320 خورشیدی تاکنون به اجرا درآمده است؛ برنامه‌هایی که همزمان با بسیاری از کشورهای دیگر آغاز شد اما بنا بر علت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نتوانست موفقیت چندانی در پیشرفت کشور به بار آورد. از آنجا که سال 94 آخرین سال برنامه پنجم توسعه است، قرار است تا چندی دیگر برنامه ششم توسعه کشور نیز در نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های گوناگون به اجرا درآید. به گفته رویا طباطبایی‌یزدی، رئیس سازمان ملی بهره وری، کشور در برنامه ششم توسعه قرار است به رشد 8درصدی دست پیدا کند که 8/2 درصد آن از طریق بهره‌وری حاصل خواهد شد. آن‌طور که رئیس سازمان بهره‌وری در شهریورماه 95 گفته، شاخص بهره‌وری در برنامه پنجم توسعه مناسب نبوده و در چندین ‌سال منفی بوده است البته ما به شدت تحریم بوده‌ایم و در سال های اخیر این وضعیت بهتر شده است و امید است برای بهره‌وری در کشور شرایط بهتری رقم بخورد. با وجود این، در برنامه ششم و از 5/8 درصد رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده برای کرمان 8/2 درصد ان به بهره وری اختصاص دارد و مابقی به جذب سرمایه که به نظر می رسد در هر دو مورد،اهداف را خوشبینانه تعیین کرده ایم.یک روی این هدف گذاری تعیین هدفی بزرگ برای دستیابی به سهم بیشتری از آن هدف است و روی دیگر  نقد و نظر مخالفانی که می گویند شرایط استان در زمینه بهره وری بغرنج تر از آن است که به این اعداد و اهداف فکر کرد و تنها راه تحقق بخشی از هدف گذاری را تمرکز بر جذب سرمایه می دانند.برنامه ریزان استانی دلایل خود را دارند و این برنامه را نقطه عطفی برای توجه به موضوع بهره وری و حرکت جدی استان در این زمینه می دانند و منتقدان بر مبنای واقعیت های موجود تمایل به تعیین هدفی نزدیکتر به واقعیت را پیشنهاد می دهند که اصطلاحا شدنی باشد. اگرچه در ‌‌‌‌‌برنامه ششم، برنامه‌ریزان بیش از قبل به رشد بهره‌وری امید بسته‌اند اما اگر یک دوره بلند‌مدت 55‌ساله را در نظر بگیریم، متوسط رشد اقتصادی کشور رقمی برابر با 6/4 درصد بوده و محاسبات نشان می‌دهد این رشد عمدتاً از محل رشد موجودی سرمایه ثابت حاصل شده ‌و رشد بهره‌وری نقش چندانی در رشد اقتصادی نداشته است. ‌‌‌‌سهم بهره‌وری را شاید بتوان در رشد اقتصادی بلندمدت  استان لحاظ کرد و به آن امید بست.صد رساند، ولی اتکای رشد اقتصادی به رشد بهره‌وری، مستلزم اصلاح بسیاری از ساختارها و سیاست‌ها است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/519
اخبار مرتبط
نظرات شما