• سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 21 May 2024

  • سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ -
  • 21 May 2024
آمار چک‌های وصولی و برگشتی در گزارش بانک مرکزی

کمترین ارزش سرانه چک برگشتی در کرمان

استان‌ خوزستان با بیش از 158میلیون تومان و تهران با 112میلیون تومان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم بیشترین ارزش سرانه چک برگشتی قرار می‌گیرند. استان کرمان نیز با مبلغ بیش از 45میلیون تومان، کمترین ارزش سرانه هر فقره چک برگشتی را در کل کشور رقم زده است...

در اسفندماه سال گذشته، نسبت ارزش مبلغ چک‌های وصولی به تعداد کل چک‌های وصول شده در کل کشور بیش از 6.5 میلیارد تومان بوده است که از حیث اقتصادی ارزش سرانه هر چک وصول شده نامیده می شود .
بررسی این شاخص در میان چک‌های برگشتی حاکی از آن است که سرانه چک برگشتی در کشور طی ماه مذکور بیش از 8.4 میلیارد تومان برآورد شده است.
آمار چک‌های وصول شده و برگشت خورده به صورت ماهانه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود. بنابراین می‌توان با بررسی سرانه چک‌های وصول شده و برگشتی در میان استان‌های کشور، اطلاعات مناسبی از ارزش هر فقره چک بدست آورد.
داده‌های بانک مرکزی روایتگر این موضوع است که در آخرین ماه زمستانی سال گذشته، حدود 8 میلیون فقره چک به ارزش بیش از 536 هزار میلیارد تومان در شبکه بانکی کشور وصول شده است. بنابراین ارزش سرانه هر چک وصول شده در اسفندماه سال گذشته رقمی در حدود 67 میلیون تومان برآورد می‌شود.
سرانه چک های وصولی در هر استان از نسبت مبلغ چک‌های وصولی به تعداد فقره چک وصول شده در استان مورد مطالعه بدست می‌آید.
بررسی سرانه چک وصول شده در میان 31 استان کشور و همچنین مناطق آزاد روایت‌گر این است که استان البرز با مبلغ 102 میلیون تومان، در صدر سرانه چک‌های وصول شده قرار می‌گیرد به بیان ساده هر فقره چک وصول شده در استان البرز حدود 102 میلیون تومان ارزش داشته است. استان تهران و مناطق آزاد در جایگاه بعدی از حیث بیشترین سرانه چک قرار می‌گیرند.
این بررسی نشان می‌دهد در سه استان البرز، تهران، هرمزگان و مناطق آزاد، سرانه چک‌های وصول شده ارزش بیشتری از سرانه چک وصولی در کل کشور داشته اند.  ارزش هر فقره چک وصول شده در استان خراسان جنوبی  با حدود 27 میلیون تومان، کمترین ارزش سرانه را در مقایسه با سایر استان‌ها نشان می‌دهد. در کنار این موضوع می‌توان سرانه هر چک برگشتی را در استان‌های کشور بررسی کرد.
به این ترتیب مشاهده می شود با توجه به این که نرخ چک های وصول شده در این استان در ردها های بالایی قرار داشته، قدرت وصول چک بالاترین سطح را در قیاس با سایرین ثبت کرده است. به این ترتیب 
مطابق آمار، در میان چک‌های مبادله‌ای کشور، بیش از 607 هزار فقره چک به ارزش بیش از 51 هزار میلیارد تومان در اسفند ماه پارسال برگشت خورده است. در نتیجه مبلغ هر فقره چک برگشتی در کل کشور بیش از 84میلیون تومان بوده است.
مقایسه سرانه هر چک برگشتی در استان‌های کشور حاکی از آن است که سرانه هرچک در استان قم با مبلغ بیش از 178میلیون تومان، رتبه نخست را در رده بندی استانی به خود اختصاص داده است. محاسبات صورت گرفته نشان میدهد مبلغ هر فقره چک برگشتی در استان قم  اختلاف بیش از 94 میلیون تومانی با سرانه هر چک برگشتی در کل کشور دارد. در کنار این موضوع مقایسه نرخ برگشتی ها نشاندهنده آن بوده که در آخرین ماه سال گذشته، استان قم با نرخ 28.2 درصد رکورد دار بالاترین برگشتی چک ها در کشور بوده است. کنار هم قرار گرفتن این دو نکته آماری نشان میدهد این استان در اسفند سال گذشته بالاترین نااطمینانی را در پرداخت چک ها رقم زده است.
در ادامه طبق داده های بانک مرکزی، استان‌ خوزستان با بیش از 158میلیون تومان و تهران با 112میلیون تومان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم بیشترین ارزش سرانه چک برگشتی قرار می‌گیرند. استان کرمان نیز با مبلغ بیش از 45میلیون تومان، کمترین ارزش سرانه هر فقره چک برگشتی را در کل کشور رقم زده است.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/7212
اخبار مرتبط
نظرات شما